การพิมพ์

การพิมพ์

ใช้แรงกดของมีดโกนเพื่อทำให้หมึกแทรกซึมเข้าไปในรูบนฮาล์ฟโทนในขณะที่ตัวปิดกั้นไม่สามารถแทรกซึมเข้าไปได้ดังนั้นจึงสามารถแสดงรูปแบบบนวัตถุที่ลูกค้าต้องการได้

เครื่องพิมพ์

เครื่องพิมพ์