กลุ่ม A & 1 มุ่งเน้นไปที่ชิ้นส่วนเครื่องสำอางที่เกี่ยวข้องกับลักษณะโลหะและการปรับสภาพพื้นผิว

ข่าว

กิจกรรมและข่าวสาร

ผล 1 - 2 ของ 2
07Mar 2019
การขยายการลงทุนในเวียดนาม

กลุ่ม A & 1 ขยายการลงทุนในเวียดนามในปี 2562 และคาดว่าจะเริ่มการผลิตในปี 2563

อ่านเพิ่มเติม
07Mar 2019
ผล 1 - 2 ของ 2