อโนไดซ์

อโนไดซ์

โดยปกติจะใส่อลูมิเนียมหรืออลูมิเนียมลงในสารละลายอิเล็กโทรไลต์กระบวนการขึ้นรูปฟิล์มอลูมิเนียมออกไซด์เรียกว่าอโนไดซ์ ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติต้านทานการสึกหรอและการกัดกร่อนได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับฟิล์มออกซิเดชั่นธรรมชาติ。

ตามความต้องการประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันสามารถแบ่งออกเป็น:

Anodizing / Hard anodizing / Micro-arc oxidation, MAO  

 

 

การผลิตอโนไดซ์

การผลิตอโนไดซ์ 2

เส้นอโนไดซ์

เส้นอโนไดซ์

เส้นอโนไดซ์