การกระแทก

การกระแทก

ใช้แบบจำลองและอุปกรณ์เพื่อดันแผ่นอลูมิเนียมเพื่อให้ได้วัตถุที่ลูกค้าต้องการโดยมีรูปร่างขนาดและฟังก์ชันที่แน่นอน

เครื่องปั๊ม

เครื่องปั๊ม