กระบวนการ

กระบวนการ

บทนำกระบวนการ

ธุรกิจหลัก

ธุรกิจหลัก

กระบวนการหลัก

กระบวนการหลัก

การชุบผิวโลหะผสมอลูมิเนียม - อโนไดซ์

อโนไดซ์ไม่เพียง แต่ทนต่อการกัดกร่อนของอลูมิเนียมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงโครงสร้างพิเศษของฟิล์มออกซิเดชั่นที่สามารถทำสีและปรับปรุงพื้นผิวของลักษณะที่ปรากฏ

กระบวนการหลัก