Anodizing

Anodizing

Thông thường đặt nhôm hoặc hợp kim nhôm vào dung dịch điện phân, quá trình tạo màng nhôm oxit được gọi là anodizing. Sản phẩm tốt hơn với khả năng chống mài mòn và chống ăn mòn so với màng oxy hóa tự nhiên .。

Theo nhu cầu hiệu suất sản phẩm khác nhau, nó có thể được chia thành:

Anodizing / Anodizing cứng / oxy hóa micro-arc MAO  

 

 

anodizing sản xuất

sản xuất anod2

dòng anốt

dòng anốt

dòng anốt