Tai-Kuang, Quảng Đông

Tai-Kuang, Quảng Đông

Tai-Kuang, Quảng Đông

  • Được thành lập tại huyện Nam Hải, Phật Sơn, Quảng Đông vào tháng 4 năm 1993
  • Đạt chứng nhận ISO14001 (V-2000) vào tháng 5 năm 2005
  • Đạt chứng nhận TS16949 (2002) vào tháng 6 năm 2007
  • Giành được "Giải nhì" Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Bảo vệ Môi trường vào tháng 12 năm 2016
  • Thu được đơn vị quản lý và kiểm soát quốc gia vào tháng 12 năm 2017
  • Đơn vị sản xuất sạch hơn trong tháng 12 năm 2018

 

Kinh doanh chính: Phụ tùng ô tô (70%) / Phụ tùng y tế (20%) / Phụ tùng công nghiệp (10%), chủ yếu sản xuất phụ tùng dập ô tô, phụ tùng đúc, hồ sơ ép đùn, ốc vít, như Toyota, Honda, Nissan, GAC, Volkswagen , Vân vân. 

  • Trang thiết bị:

  • Thiết bị kiểm tra: