Đường chân tóc

Đường chân tóc

Chải bề mặt kim loại bằng gạc để làm cho bề mặt tóc đều nhau, và thông qua hướng của máy vẽ và độ dày của vải nhám, nó có thể được tạo thành các đường thẳng, đường xoáy, chỉ, nếp gấp và các hiệu ứng độ dày khác

máy cắt tóc

máy cắt tóc

máy cắt tóc + anodizing:

hiệu ứng hariline

sản phẩm hariline:

hiệu ứng hariline2

quay:

quay