Tập đoàn A & 1 tập trung vào các bộ phận mỹ phẩm và xử lý bề mặt kim loại.

Bán tốt nhất

A & 1 Hộp đựng rượu Giới thiệu dịch vụ

Tập đoàn A & 1 là Đài Loan Hộp đựng rượu nhà cung cấp và nhà sản xuất với hơn 39 năm kinh nghiệm. Từ năm 1979, trong ngành Kim loại, A & 1 đã mang đến cho khách hàng của chúng tôi chất lượng cao Hộp đựng rượu dịch vụ sản xuất. Với cả công nghệ tiên tiến và 39 năm kinh nghiệm, A & 1 luôn đảm bảo đáp ứng nhu cầu của từng khách hàng.

Kết quả 1 - 1 Của 1
  • Hộp đựng rượu
    Hộp đựng rượu

    Sản phẩm kim loại xuất hiện Chúng tôi có thể kết hợp tất cả các quy trình trong quy trình sản xuất dưới dạng dịch vụ một cửa theo ý tưởng của khách hàng và cung cấp dịch vụ với sản xuất OEM chất lượng cao.Kết quả 1 - 1 Của 1